Monday, September 20, 2010

output rangkaian TTL

ieu mangrupakeun bagian anu kahiji dina postingan mata kuliah 'diantawis raray'=antar muka = interface.
kumargi ieu teh anu perdana, janten dosen nyolek deui bahasan anu di semester 2.
materina nyaeta output rangkaian TTL

output rangkaian TTL aya 3 rupa
1. totempole
2. open collector
3. tri state

1. totempole mangrupakeun konfigurasi rangkaian TTL. lamun disederhanakeun mah, ieu teh rangkaian anu ngagunakeun dua sakelar anu dipasang serial, outputna aya dina antara sakelar.
tabel kebenaranana, kurang leuwih jiga kieu

s1 s2 output
off on 0
on off 1

gambar anu dihandap ieu mangrupakeun rangkaian asli anu ngagunakeun transistor anu difungsikeun pikeun sakelar. penjelasana aya dina wikipedia.

konfigurasi totem pole aya kakurangan, nyaeta lamun dipasang leuwih ti hiji konfigurasi totem pole terus output na dihijikeun, maka moal bener outputna.
kusabab kitu, muncul konfigurasi anu kadua, nyaeta open collector

2. open collector mangrupakeun konfigurasi TTL anu analogina nyaeta mangrupa single switch atawa sakelar tunggal anu ngahubung kana ground. dina aplikasina, open collector ngagunakan pull up resistor anu fungsina supaya masalah anu aya dina totem pole, nyaeta outputna teu bisa dihijikeun, jadi bisa dihijikeun dina konfigurasi open collector. aya istilah lain pikeun open collector, nyaeta 'wired and' maksudna nyaeta konfigurasi open collector teh sami sareng AND gate anu ngan saukur ngagunakeun kabel.
aya permasalah dina ngagunakeun open collector, nyaeta nilai resistor pull up anu digunakeun. nilai resistor pull up anu digunakeun tergantung aya sabaraha gate anu jadi sink current pikeun ieu open collector.
misalkeun output open collector ngan saukur dipake jang 1 gate. gate eta merlukeun sink current 16mA, tegangan vcc 5V. pikeun nangtukeun nilai resistor pull up na, maka 5V/16mA = ~ 310 ohm. lamun digunakeun pikeun 2 gate, maka 5V/32mA = ~ 155 ohm.
pikeun jaga-jaga, anu ngadesain rangkaian perlu nangtukeun 'range' nilai resistor pull up, misalkeun conto anu 310 ohm, maka kudu aya range nilai resistansi na, misalkeun nilai resistor na 310 - 1000 ohm, supaya lamun dina hiji mangsa nambahan/ngurangan gate anu ngahubung kana open collector jadi henteu masalah.

3. tri state oge mangrupakeun konfigurasi TTL. ieu anu sering digunakeun kusabab leuwih pleksibel. karakteristikna sami sareng totem pole, ngan aya kondisi high impedance ground sareng vcc.
tri state / tri state buffer, simbolna saperti buffer anu dijerona aya switch, ditambah aya pin gate anu ngatur eta switch ON atawa OFF.

tabel kebenaran

s1 s2 output
on off 1
off on 0
off off high impedance/float

aya persyaratan khusus pikeun ieu konfigurasi tri state, nyaeta dina hiji mangsa, ngan kur hiji kondisi anu aktif. supaya rada ngarti, contona memory kudu aya hiji kondisi, nyaeta kondisi READ hungkul atawa kondisi WRITE hungkul. jadi kondisi READ sareng WRITE teu meunang duanana aktif bareng.

materi anu kadua, nyaeta ngabahasa deui flip-flop / penyimpan memory 1 bit. didieu anu digunakeun nyaeta flip-flop jenis D atawa sering disebut D flip-flop.


No comments:

Post a Comment

komen?