Wednesday, September 22, 2010

data hasil praktium trainer 'Abdullah' sareng trainer PT93201T

1. Trainer Abdullah
aya 10 switch pikeun ngaruksak ieu trainer
1. lamun switch nu ieu, epek na receiver remote teu aktif / rusak
2. lamun switch nu ieu, epek na audio / sora na leungit
3. lamun switch nu ieu bagian video out na rusak, epek na gambar burem, audio leungit atawa teu aya sora an.
4. lamun switch nu ieu bagian VDD aya masalah, epek na gambar garis-garis, audio aya soraan ngan ka ganggu jiga radio butut.
5. lamun switch nu ieu bagian antena teu nyambung, epek na bisa aya dua kondisi, bisa gambar butut atawa tetep hade, kusabab sinyal tv na hade.
6. lamun switch nu ieu bagian horizontal driver ruksak, epek na tv pareum
7. lamun switch nu ieu bagian vertikal driver ruksak, epek na gambar na teu muncul, ngan aya garis horizontal bodas .
8. lamun switch nu ieu bagian biru (B, tina sistem RGB)ruksak, epek na gambar jadi koneng.
9. lamun switch nu ieu bagian hejo (G, tina sistem RGB) ruksak, epek na gambar jadi beureum atawa pink.
10. lamun switch nu ieu bagian beureum (R, tina sistem RGB) ruksak, epek na gambar jadi biru.

8+9+10 lamun switch ieu diaktifkeun, teu muncul pisan gambar na.


Trainer PT93201T
1. lamun pin nu ieu nyambung kana tester, berarti bagian local oscillator anu aya dina blok antena rusak. epek na audio aya, tapi ngeresek
2. lamun pin nu ieu nyambung kana tester, berarti bagian PSU ruksak, epek na tv pareum total
3. lamun pin nu ieu nyambung kana tester, berarti bagian chroma ruksak, epekna tv jadi hitam putih.
4. lamun pin nu ieu nyambung kana tester, bagian receiver remote ruksak.
5. bagian IF ruksak, epekna video kaganggu
6. bagian AGC ruksak, epekna sora kekeresekan, gambar nu muncul sa cuil.
7. bagian kontrast ruksak, tv jadi kurang ca ang
8. bagian key operational ruksak. epek-epek na tombol-tombol dina panel tv ruksak, teu tiasa di gunakeun.
9. bagian video detect ruksak, gambarna ngageboy.
10. MPU ruksak, epekna tv pareum.
11. bagian video amp ruksak, tv jadi burem,
12. bagian sora kaganggu.
13. bagian video, epekna gambar ngageser ka belah katuhu sekitar 2cm
14. bagian horizontal ruksak, epekna tv pareum
15. epekna layar jadi koneng
16. epekna layar jadi pink
pin nomor 17 ruksa, jadi teu di tes
18. bagian sora, epekna sora na leungit / pareum / teu aya sora an
19. bagian vertikal ruksak, epekna muncul garis horizontal hungkul.
20. bagian gambar ruksak.


hampura, gambar-gambar kondisi tivi na teu di upload, seueur teuing.

No comments:

Post a Comment

komen?