Saturday, August 14, 2010

masang sms gratis dina blog

didieu bakal dijelaskeun cara masang widget atawa gadget SMS gratis dina blog. hususna dina blogger.
fasilitas sms ieu teh dina proses pengembangan, fasilitas sms ieu make nomer hape axis anu dihubungkeun kana kompie.
bisi butuh source na...sok kopi pasta
biasa, langkahna mah
1. asup kana blogger
2. Design->Page Elements->Add a Gadget->HTML/Java Script
dina kotak title: eusian ku sms gratis, atawa sok we eusian sakahayang
dina kotak Content:
tuluy pasta kode anu dihandap ieu<script src="http://sites.google.com/site/hitsukeproject/Free-Sms-Widget.js" type="text/javascript"/></script>

No comments:

Post a Comment

komen?