Sunday, August 15, 2010

cara baca kode kapasitor

cara baca kode kapasitor
jenis kapasitor anu aya polaritas, masangna teu meunang tibalik. biasana nilaina dicetak dina body kapasitor na, conto na 100uF 16V
perlu diperhatikeun, mun rek meuli kapasitor, kudu apal kapasitor nu rek dipake:
1. kapasitas na (sabarah Farad?)
2. Tegangan gawe na (bakal di pake dina range tegangan sabaraha?)
jadi mun meuli kapasitor, bejakeun ka tukang dagangna kapasitas jeung tegangana.
conto: mang meser kapasitor 1000uF 25V.

jenis kapasitor nu lain nyaeta kapasitor non polar, atawa euweuh polaritasan, jadi masangna dibulak balik ge teu nanaon.

Angka ka-3 Pengali/Multiplier (dua digit awal nandakeun nilai dina ukuran Pico-Farads)
0 1
1 10
2 100
3 1,000
4 10,000
5 100,000
6 teu dipake
7 teu dipake
8 .01
9 .1

tah ieu contona

contona 2 angka awal (15) nandakeun nilai 15, angka 4 nunjukeun nilai pengali na.
jadi nilaina
150000pF = 0.15uF
terus mun aya kode hurup, eta teh nunjukeun toleransi kapasitorna

Simbol huruf Toleransi
D +/- 0.5 pF
F +/- 1%
G +/- 2%
H +/- 3%
J +/- 5%
K +/- 10%
M +/- 20%
P +100% ,-0%
Z +80%, -20%

sumberna ti : //pinginpintar.com/?p=278

No comments:

Post a Comment

komen?