Wednesday, July 21, 2010

poe kahiji cek tempat KP

KP di BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional)...pas nepi ka BATAN, jalan tamansari no 71 Bandung 4132. langsung parkir motor, tuluy tas di cek ku satpam [bisi mawa bom jigana]...ha..ha...

terus asup ka gedung B, bawa surat-surat jang kaperluan KP. aya 4 surat, jang pembimbing KP, UPN, Kepala Bidang jeung hiji deui teh poho deui...
pas terakhir surat di ka UPN keun, pek teh aya tes heula sa acan KP di BATAN...
waduh...
males ngetik, engke lah diteruskeun deui

No comments:

Post a Comment

komen?