Thursday, July 22, 2010

555 astable


kusabab engke bakal ditugaskeun jieun rangkain astable. ieu di backup heula memory otak na kana blogkeun, rangkaian astable multivibrator make IC 555.
ari astable multivibrator teh, penghasil pulsa anu bisa di atur rise time jeung fall time na atawa T-ON jeung T-OFF na bisa diatur.
urang perlu apal, yen R1 jeung R2 teh variabel resistor atawa biasa disebut potensio atawa potensiometer.
urang bisa ngatur T-ON jeung T-OFF kucara ngatur potensio 1 jeung potensio 2.

cara ngitung frekuensi output tina pin 3 IC 555

cara ngitung T-ON


cara ngitung T-OFF


sumber:http://en.wikipedia.org/wiki/555_timer_IC

No comments:

Post a Comment

komen?