Tuesday, August 2, 2011

kepala gambar teknik

kusabab ieu teh mata kuliah pas tingkat hiji, terus file na duka leungit kamana. terus ayeuna tingkat akhir, butuh pisan kepala gambar, khususna gambar teknik pikeun lampiran rangkean skematik, layout PCB, desain box, desain mekanik, jeung lain sajabana anu ngabutuhkeun kepala gambar teknik.
didieu diupload conto file kepala gambar tipe 1 jeung tipe 2.
tipe 1 anu sederhana, tipe 2 anu leuwih ribet.
file na dijieun make corel draw 14, jadi saencan ngadownload, pastikeun geus aya diinstal corel 14.
ieu link file download na CONTO KEPALA GAMBAR TEKNIK

No comments:

Post a Comment

komen?