Friday, February 4, 2011

report as attack page

shock pisan lah, kamari pas akses blog, kalakah kaluar notifikasi attack page. jigana blog urang kaserang malware, atawa teu kahaja ngasupkeun script atawa link anu aya malware....dicoba-coba gugling pake keyword 'my blog reported as attack page', aya solusi anu ditawarkeun, nyaeta 'review', jadi gugel ngariview permintaan blogger pikeun ngecek ulang naha aya malware atau attack software nu lain nu aya dina blog hasil gugling
didinya aya solusi anu leuwih rinci. kudu login heula, terus add site, terus verifikasi, eta oge kudu nungguan sapoe. kakara blog atau situs urang bisa 'safe' deui. bukti hasil skrin sut na aya dihandap
eta diakses kamari tanggal 4, ayeuna tanggal 5 tos tiasa di akses deui.

No comments:

Post a Comment

komen?