Thursday, January 13, 2011

state diagramjadwal kuliah anu kuduna tabuh satengah dalapan, jadi jam dalapan mulai na kusabab ti jam satengah tujuh, hujan teu eureun-eureun, jadi males mandi, tapi akhirna mandi jeung indit ka kampus.
kuliah jam 8 mata kuliah otomasi.
kuliah ngabahas state diagram atawa diagram keadaan anu dipake dina PLC.
dina state diagram aya 2 bagian utama:
1. state. state nyaeta kumpulan variabel output.
conto: kabeh output ON, kabeh output OFF, jeung sajabana
2. transisi. transisi nyaeta input
conto: saklar 1 ON, saklar 2 ON, jeung sajabana


tah ditingali tina gambar diluhur
maka, A, B jeung C mangrupakeun input atawa transisi.
jadi
T1 (transisi 1) = A (misalkan)
T2 (transisi 2) = B (misalkan)
T3 (transisi 3) = C (misalkan)
rumus pikeun nangtukeun output:
STATE A = (self + arrow in). invers arrow out
atawa
STATE A = (STATE A + panah masuk). panah keluar diinverskan
jadi
STATE A = (STATE A + A).B'

langsung cobaan kana conto:
1. jieun ladder diagram tina state diagram dihandap ieu

No comments:

Post a Comment

komen?