Wednesday, January 5, 2011

sistem kendali on-off pada level zat cair


praktikum anu kadua lab skk 2. kendali dua posisi pikeun level zat cair.

A. Tujuan
- Dapat merancang dan mengaplikasikan sistem kendali on-off pada sistem kendali level zat cair.

B. Pendahuluan
- pelajari kembali teori modul praktikum 1.

Tugas Pemdahuluan
- pelajari modul pompa air
- pelajari kerja dari modul level detektor
- pelajari kerja dari modul transduser level ke tegangan
- pelajari kerja dari modul power driver

Prosedur
langsung wae kana prosedur praktikum. pertama ngecek modul level detektor anu dijero na aya komparator jeung histeresis.

autr tegangan referensi na +5V, histeresis na diatur sesuai tabel dihandap ieu

Vref---histeresis---Vupper teori---Vlower teori---Vupper praktikum---Vlower praktikum
5------0.0----------------------------------------5.08---------------5.020
5------0.5----------------------------------------5.38---------------4.420
5------1.0----------------------------------------6.16---------------3.910
5------1.5----------------------------------------6.79---------------3.191
5------2.0----------------------------------------7.24---------------3.000
5------2.5----------------------------------------7.76---------------2.220

bisa ditingali tina tabel diluhur, histeresis mangaruhan kana range tina output anu dikendalikeun, beuki gede histeresis, maka range jadi leuwih gede. pengaturan histeresis disesuaikeun ku kendalian anu dikendalikeun ku urang.

cek modul level ke tegangan jeung modul volume ke tegangan.
jadi bagian ieu nyaeta ngukur tegangan kaluaran tina transduser setiap 2 detik (sesuai tabel) oge ngukur tinggi level cairan dina bejana make interval waktu 2 detik.
tingali tabel dihandap

t(detik)---level (cm)---Vout(volt)
2----------0.6----------0.05
4----------1.2----------0.01
6----------1.5----------0.14
8----------1.7----------0.20
10---------2.4----------0.27
12---------2.7----------0.30
14---------3.1----------0.34
16---------3.5----------0.48
18---------3.7----------0.53
20---------4.2----------0.59
22---------4.5----------0.65
24---------4.8----------0.70
26---------5.2----------0.70
28---------5.6----------0.76
30---------5.9----------0.83
32---------6.4----------0.90
34---------8.0----------1.28
36
38

konstanta transduser bisa diitung, carana nyaeta, delta Vout dibagai delta level cairan.
(1.28-0.59) / (8-4) =

engke dilanjut deui lah...can mandi
misalkeun


No comments:

Post a Comment

komen?