Sunday, July 25, 2010

poe kahiji KP

langsung disodorkeun rangkaian monostable jeung ningalikeun program BASIC jang ngacacah sinyal tina detektor nuklir.
rangkaian langsung di terapkeun kana PCB matrik, tuluy di solder.
kusabab modul mikro na parantos sadia, jadi langsung di cek.

input monostabil (trigger), diambil tina alat anu jiga function generator, fungsina jang simualsi detektor, ngahasilkeun sinyal kotak, tapi teu kotak sampurna.
monostable IC 555 digunakeun sangkan kaluaran detektor jadi kotak sampurna.
pas di cek di osiloskop, tuluy dipasangkeun kana sismin AT89CS52, pek teh kaluaran monostable na aya ripple. teu apal kunaon, cenah mah pengkabelan kudu di cek deui....
teu apal deui tah isuk bakal kumaha....

see you tomorrow we lah pokonamah...

No comments:

Post a Comment

komen?