Wednesday, July 28, 2010

katilu kape

datang ka tempat kape jam salapan lewat, duka lewat sabaraha menit lah...
langsung ka ruangan, pek teh di koncay......
terus ngasms pembimbing....saurna teh nuju ka serpong cnah, aya urusan sa divisi.
jadi we teu ngerjkaeun nanaon di tempat kape teh, ngerjakeun proyek na di kosan.
langsung we jam satengah sapuluh teh, balik kosan. tapi mampir heula ka ciwalk, nyari maenan, ciwalk na masih tutup deui jam sapuluh mah...teu pararuguh we jadina teh, jaba aya anu babaseuhan, maseuhan gedung, teu pararuguh...mararake baju/wearpack beureum, ngamandian gedung jam sapuluh....ciwalk...ciwalk...
ngerjakeun deui monostable, mikro jeung tampilana di kosan, di teruskeun deui poe jumat.

No comments:

Post a Comment

komen?