Sunday, June 20, 2010

membuat spoiler di blogger

potongan kode ieu meunang copas tina blog batur, tapi keun lah, nu penting mah manfaat.
carana munculkeun spoiler anu jiga dian forum atawa kaskus, carana gampang, tinggal ngasupkeun kode jang spoiler na.
kode ieu diasupkeun kana postingan anu bakal dieusian spoiler mangrupakeun gambar (kode HTML) atawa video meunang ti abah youtube (ieu ge mangrupa kode HTML).
yeuh kode na

<div style="margin: 5px 20px 20px;"><div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;"><b>JUDUL></b> : <input value="Show" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 10px;" onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = ''; this.innerText = ''; this.value = 'Hide'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Show'; }" type="button"> </div>
<div class="alt2" style="margin: 0px; padding: 6px; border: 1px inset;"><div style="display: none;">[ISI SPOILER]</div></div></div>
anu JUDUL, meunang di ganti ku aksara naon wae, bebas lur...asal sopan...ha..ha..
tah nu penting na mah [ISI SPOILER]. isi spoiler ieu kudu dieusian ku kode HTML gambar anu meunang ngapload atawa link video tina abah youtube.
sok geura cobaan
ieu contona
spoiler> :

[http://www.falstad.com/circuit/e-transformerup.html]

No comments:

Post a Comment

komen?